Managed WordPress hosting: een uitleg

Managed WordPress hosting. Wat is dat? Wat is het kenmerkende van managed hosting als je dat gaat vergelijken met standaard (WordPress) hosting? Samengevat houdt het in: een complete service van en rondom webhosting, door een professionele provider. Voor de klant die zoveel mogelijk facetten van het beheer van zijn WP websites wil uitbesteden.

De definitie van managed WordPress hosting is niet formeel vastgelegd. Het begrip is ontstaan door een steeds uitgebreidere service van WordPress hosting providers aan hun klanten. Met name de veeleisende klanten en grotere bureaus die hun WP site(s), zonder omkijken, optimaal draaiende willen houden. In de brede zin van het woord. Dat wil zeggen: met gebruik van alle up-to-date toepassingen rond veiligheid, betrouwbaarheid, snelheid en WordPress prestaties in het algemeen. Hierbij hoort óók persoonlijke support. De managed hosting aanbieder maakt dit op maat voor, en in samenspraak met, het bedrijf.

managed wordpress webhosting

Wat doet een managed WordPress hosting provider voor zijn klanten?

Up-to-date, actueel en innovatief WordPress hosting aanbieden? Deze eigenschappen zijn eigenlijk een voorwaarde voor elke goede provider van reguliere WP hosting. Echter, bij de managed variant is het hosting bedrijf er volledig op ingericht om deze beloften op een hoog niveau waar te kunnen maken. Daarvoor is er alle kennis en kunde in huis. Een managed hosting provider heeft hoog opgeleide specialisten in dienst; in dit geval in techniek, development en ook communicatie rondom de open source software WordPress.

 • Een managed WordPress hosting provider verzorgt WP diensten specifiek afgestemd op de wensen en eisen van de klant.
 • De provider maakt heldere afspraken over service, communicatie en support. De host is normaliter 24/7 zo goed als direct voor de klant bereikbaar.
 • De host biedt robuuste, solide WordPress infrastructuur voor het bereiken van optimale prestaties. Op het vlak van snelheid (van paginaladen), betrouwbaarheid (downtime en traagheid voorkomen) en veiligheid: malware, bots en hacks zoveel mogelijk vóór zijn. En bij eventuele infectie zorgdragen voor directe reparatie en probleemoplossing.
 • Daarnaast denkt de managed WordPress hosting provider mogelijk mee met de eisen waaraan de website moet voldoen om de bedrijfsdoelstellingen te helpen bereiken.
 • De provider neemt het dagelijkse hosting beheer – zo goed als – volledig uit handen. De klant heeft nog wel een dashboard tot zijn beschikking. Deze is er voor keuze-opties en -instellingen en voor een realtime overzicht van statistieken en prestaties.
  Dit alles doet een managed WordPress hosting provider!
managed wordpress hosting uitleg

Resultaat

Het resultaat hiervan is dat het bureau, het kantoor, de startup, het SEO-bureau / marketingbureau, de multinational of welke onderneming met WordPress ook, zich kan blijven focussen op de core business. Bedrijven gebruiken hun website – of op hun beurt die van hun klanten – immers niet als doel op zich, maar als middel om hun doel te bereiken.

Managed WordPress hosting stelt ondernemer en medewerkers in staat om datgene te blijven doen waarin zij zelf goed zijn. Om zo hun beoogde resultaten, groei en doelstellingen te bereiken. Dankzij managed hosting worden zij niet of nauwelijks afgeleid als het gaat om WP. Enerzijds gaat dit om technische updates en voorzorgsmaatregelen. Anderzijds voorkomt de beste managed hostingservice dat hun site hapert of offline gaat. Zeker dit laatste kost enorm veel tijd, energie, negatieve spin-off en omzetderving.

kosten vs besparingen

Het inhuren van managed hosting kan dan ook veel frustratie voorkomen. Het kost weliswaar méér dan het afnemen van ‘gewoon’ een gemiddeld WordPress hosting pakket. Maar het bespaart óók veel in kosten. Immers, een goede partner op het vlak van professionele WP hosting heeft bovengemiddeld veel aandacht voor uptime en het voorkomen van problemen. En dat niet alleen. Een professionele WP provider besteedt ook proactief aandacht aan óptimalisatie.

Hoe krijgt de managed hosting provider het voor elkaar?

Bij normale WordPress hosting moet de klant veel technische zaken nog zelf regelen. Bij een meer professionele uitbesteding wordt ook dat soort hostingwerk uit handen genomen. Denk hierbij aan:

 • Het verzorgen – of eigenlijk ontzorgen – van het dagelijkse back-upbeheer
 • Het regelen van de caching – voor optimale paginalaadsnelheden
 • Monitoren van de realtime prestaties van de WordPress website
 • Up-to-date houden van de WordPress plug-ins en het WP thema
 • Up-to-date houden van de nieuwste softwareversies, tools en programmatuur

Het is vooral voor een managed provider cruciaal om (onder meer) het bovenstaande geautomatiseerd en zeer betrouwbaar voor elkaar te hebben. Het fundament waarop een en ander is gebouwd, is essentieel: het WP platform en de WP infrastructuur, met:

 • Docker containers, voor optimale load balancing. Door van elke website een exacte kopie te plaatsen in een andere, geïsoleerde servercontainer, kan zware trafficload over deze containers worden verdeeld.
 • Snelle caching. Is hiervoor een plug-in nodig? Dan moet deze altijd actueel zijn. Beter nog is géén plug-in; dat kan als de caching al in de load balancer is geprogrammeerd.
 • Geclusterde database. Daarbij wordt elke website aangedreven door meerdere MySQL-servers. Voor hoge beschikbaarheid, uptime en schaalbaarheid.
 • Applicatie monitoring. In hoeverre worden de WordPress toepassingen proactief gemonitord, zodat directe inschakeling van auto herstel mogelijk is?
 • Zelfherstellend vermogen. Gaat de website om welke reden ook offline? Dan kan een modern WP platform de Docker container direct opnieuw implementeren.
 • Automatisch opschalen. Bij een innovatief managed hosting platform zal het systeem bij plotseling piekverkeer automatisch meerdere containers inzetten.
 • Versie back-ups. Het back-ups dient volledig geavanceerd te zijn. Met dagelijkse back-ups, eenvoudige herstelmogelijkheden en overzichtelijk instellingenbeheer.
 • Security monitoring. Bij managed WordPress hosting dient het gehele pallet aan veiligheid (monitoring, scanning, bescherming, preventie) optimaal afgestemd te zijn op WP.

Managed hosting: voor welk type bedrijf?

Managed hosting kan interessant zijn voor zowel kleine als grote bedrijven. De service is natuurlijk optimaal – zie de voorgaande tekst en uitleg. Maar naast deze voordelen zijn er ook nadelen. Of eigenlijk gaat het maar om één echt nadeel: de gemiddeld hogere prijs. Hoe meer de managed WP hosting op maat gemaakt is (of wordt) voor de onderneming, hoe duurder. Dat spreekt voor zich. Toch is het bij de beste managed providers ook de kleinere onderneming die kan profiteren van én meerdere voordelen én een gunstige prijs.

wat is managed wordpress hosting

Hoe? Dat zit zo. Als een onderneming, zoals Convesio, gespecialiseerd is in innovatieve managed WordPress hosting en daarop de gehele infrastructuur heeft afgestemd, dalen daarmee de gemiddelde variabele kosten. De provider kan deze lagere kosten ‘doorberekenen’ naar een lagere prijs voor elk van zijn klanten – de grote én de kleine onderneming. De typerende voordelen van managed hosting zijn in de basiscode, -programmatuur en -infrastructuur immers al standaard ingebouwd. Overigens kan managed hosting vanzelfsprekend net zo ver gaan als provider en klant onderling afspreken. Bij de meest professionele hosting services, voor het bedrijf op maat gemaakt, gelden daarbij natuurlijk wél ook andere, hogere prijzen.

Managed hosting is bereikbaar voor veel soorten ondernemingen. Denk aan:

 • Webshop / WooCommerce
 • SEO bureau
 • Marketingbureau
 • Reclamebureau
 • ZZP’er
 • MKB
 • Startups
 • Overige ondernemingen of IT-afdelingen met WP sites

Neem daarbij, aan de andere kant, in ogenschouw dat deze all-in inhuur ook veel bespaart op de kosten voor eigen medewerkers. Zeker als deze minder WP-expertise hebben en daardoor minder efficiënt werken met preventieve, probleemoplossende technische WP-zaken.

Zie ook onze informatie over: Managed WordPress hosting kosten [ beste lezer, link volgt! ]

managed wordpress hosting kenmerken

Snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid

Managed webhosting kenmerkt zich ook door de meeste focus op het beheren van snelle, veilige en betrouwbare websites. Zoals eerder in dit artikel vermeld, oefenen meerdere factoren hier invloed op uit:

Waardoor is managed WordPress hosting snel?

Hoe snel de pagina’s van je website laden, hangt voor een belangrijk deel af van de managed hosting provider waarvoor je kiest. Met welke infrastructuur werkt deze, hoe is de caching ingevuld, hoe is het WordPress platform gebouwd? Welke vorm van schaalbare hosting biedt de provider en, onder andere, met welke partners voor applicaties en serverbeheer werkt deze samen?

Een managed hosting provider zoals Convesio heeft zijn WP infrastructuur ingevuld via Google Cloud, AWS (Amazon dus), Steadfast en OVH. Het Amerikaanse bedrijf Convesio heeft op basis hiervan zijn eigen snelle WordPress platform gebouwd.

Schaalbare WP hosting

Meerdere van de providers die managed hosting aanbieden, bieden een schaalbare omgeving aan. WordPress schaalbaarheid bestaat vaak uit een platform met Docker containers. Deze opereren onafhankelijk van elkaar. Verspreid je exacte duplicaten van een website over deze containers dan bouw je extra veiligheid en mogelijkheden in. Is er (plotseling) veel traffic, ofwel webverkeer en daarmee dataverkeer? Dan kan het WP systeem automatisch opschalen door het inzetten van meerdere versies van je website.

In andere woorden, er is sprake van snelle WordPress hosting door gebruik te maken van load balancing. Nou zijn er ook managed WP providers die kunnen schalen over meerdere servers, doordat de containers op hun beurt verspreid zijn over meerdere servers. Convesio is hiervan een goed voorbeeld.

Tip: behalve automatisch opschalen is het ook wenselijk om bij je hosting provider automatisch te kunnen afschalen. Zodra de extra capaciteit niet meer nodig is, zul je dan ook niet langer een hoger tarief betalen.

Caching

Goede caching is een absolute must om snel surfen en korte paginalaadtijden op/van een website te maximaliseren. Het verdient absoluut de aanbeveling om bij piekdrukte zoveel mogelijk gebruik te maken van (goede) caching. De juiste instellingen van de cache plug-ins zijn daarbij van groot belang. Dit kan voor de gemiddelde WordPress website eigenaar of beheerder nog best lastig zijn. Daarom is het echt een meerwaarde dat een managed WordPress host dit uit handen neemt.

In het geval van Convesio hoeft dit niet met plug-ins. Maar structureel – en veel minder foutgevoelig – door de cache te integreren in de front-end / load balancer. Dit komt een optimale WP snelheid zeer ten goede.

Andere elementen die snelheid van WordPress optimaliseren zijn, onder meer, een parallelle verwerking van de databasequery (via de genoemde Docking containers) en ingebouwde HTTP/2. In het geval van Convesio is er op dit vlak ook de integratie van Cloudflare. Evenals vergaande finetuning van elke applicatielaag binnen het eigen WordPress platform.

managed wp hosting
wat is managed hosting

Waardoor is managed WordPress hosting veilig en betrouwbaar?

Het genoemde hostingsysteem met identieke versies van elke WP site verspreid over meerdere geïsoleerde containers, draagt ook bij aan de veiligheid. Bij een eventuele besmetting neemt een andere versie van je website het instant over, zodat de site online blijft. Bij goede managed hosting providers in plaats van shared hosting draait de website sowieso al onafhankelijk: op zichzelf en niet gedeeld met andere sites. Zo kunnen websites elkaar nooit en te nimmer hinderen qua snelheid of infectiegevaar.

Een integratie met Cloudflare is een ander voordeel: behalve uit oogpunt van snelheid óók als extra beveiligingslaag, nog vóór requests de servers bereiken. Daarnaast is een SSL-certificaat van groot belang. De betere managed hosting providers zullen dit altijd voor je regelen. Een SSL zorgt voor een versleutelde verbinding tussen de server en de browser. Bij Convesio is dit gratis. Daarnaast is, bij een managed WP provider, een back-upsysteem dat efficiënt werkt eerder voorhanden dan wanneer je kiest voor bijvoorbeeld shared hosting. Let wel op de verschillen. Qua beheer en instelmogelijkheden die de ‘host’ mogelijk al uit handen neemt, qua eenvoud van herstelopties en het algemene gebruiksgemak en overzichtelijkheid.

Verder heeft een managed WordPress hosting provider enorm veel aandacht voor het voorkomen van malware, aanvallen en bots. Patchman, Human Presence en andere beveiligingsapps zijn voorbeelden waarmee deze providers kunnen samenwerken. Bij de hosting provider van de website waarop je nu dit artikel leest zijn, net als bijvoorbeeld de caching, deze apps al geïntegreerd in het platform. Hetzelfde geldt voor plug-ins voor de front-end zoals WordFence en WebARX. De beste managed WP hosting bedrijven combineren deze automatische controle en herstellend vermogen met nauwgezette, menselijke monitoring.

Ondersteuning door WordPress hosting beheer

Kies je voor het uitbesteden van WordPress hosting beheer? Dan kies je ook bewust voor extra service en ondersteuning. De support door een bedrijf dat managed hosting aanbiedt zal veel groter zijn dan die van ‘gewone’ hostingbedrijven. Dat uit zich in:

 • Support door in WordPress gespecialiseerde, gekwalificeerde medewerkers
 • Zorg uit handen: zoals bij het installeren en beheren
 • Onderscheidende support in de vorm van (reactie)snelheid en bereikbaarheid
 • Dashboard voor gebruikers: onderscheidend in overzicht en gebruiksvriendelijkheid
 • Uitgebreid en proactief meedenken, in al zijn WP hosting facetten
 • De mogelijkheid tot verdergaande managed hosting: met consultancy op maat

Kortom, managed WordPress hosting geeft klanten de gelegenheid zich volledig te blijven focussen op hun eigen corebusiness. WordPress of andere websites zijn een middel om de bedrijfsdoelen te helpen behalen. En niet een doel op zich. Voor de complexe techniek achter het runnen van sites kunnen bedrijven hun eigen IT-afdeling inzetten, maar dit werk óók uitbesteden aan een externe partij: een managed hosting provider.

managed webhosting wordpress