Disclaimer

Door deze pagina en overige pagina’s van deze website te gebruiken, stem je in met onze gebruiksvoorwaarden. Onze disclaimer bevat het volgende.

In deze disclaimer / gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • je: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Content
Wij streven naar volledige juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Wij onderhouden deze website dan ook met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Gebruik je deze website dan kun je echter geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de content. Ook typefouten worden voorbehouden. De eigenaar kan ten aanzien van mogelijke onjuistheden en het voorkomen ervan op geen enkele wijze garantie geven en hierop derhalve geen aansprakelijkheid nemen.

Wijzigingen
Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ook kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving de website worden beëindigd.

Derden
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Eigenaar is echter niet verantwoordelijk voor content of gekoppelde bestanden op deze websites waarnaar wordt verwezen.

Gebruik en veiligheid
Eigenaar biedt geen garantie over de veiligheid van de website. Zodoende kan eigenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van deze website en de daarop getoonde informatie. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor juist gebruik van alle informatie op deze website.

Intellectuele eigendommen
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op auteursrecht en intellectuele rechten. Niets uit onze publicaties mag op welke manier dan ook worden gekopieerd of openbaar gemaakt. Voor toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is een schriftelijk verzoek daartoe vereist.

Eigenaar behoudt zich alle rechten voor.

Copyright © Convesio.nl / Scoreganic Coöperatie U.A.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 82451575.